Ogłoszenie o obowiązujących na terenie gminy Ostrów w okresie od dnia 1 marca 2021r. do 28 lutego 2022r. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków .

Ogłoszenie o obowiązujących na terenie gminy Ostrów w okresie od dnia 1 marca 2021r. do 28 lutego 2022r. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków - PDF

Decyzja RZ.RZT.70.85.2021.KMO

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP