Ogłoszenie o obowiązujących na terenie gminy Ostrów w okresie od dnia 1 marca 2022r. do 28 lutego 2023r. Taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków

Ogłoszenie o obowiązujących na terenie gminy Ostrów w okresie od dnia 1 marca 2022r. do 28 lutego 2023r. Taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków - pdf

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP