Relacja z Jubileuszu 20-lecia Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

Relacja z Jubileuszu 20-lecia Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

Uroczystości jubileuszowe uhonorowali swoją obecnością:

Ksiądz Józef Rusnarczyk – Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Ostrowie

oraz

Ksiądz Janusz Skrzypek – Proboszcz Parafii pw. Świętego Józefa w Skrzyszowie

przedstawiciele organów administracji samorządowej ( z lat minionych oraz sprawujących funkcje aktualnie):

Członkowie Zarządu Gminy Ostrów z lat 1990-1994, w osobach:

 1. Krzysztof Skórzak,
 2. Adam Kępka,
 3. Julian Ciskał,
 4. Kazimierz Ochab,

oraz:

Przewodniczący Rady Gminy w latach:

 1. Czesław Gancarz ( 1990-1992 ),
 2. Lucjan Mieszkowski ( 1992-2002 ),
 3. Marian Pondo  ( 2002-2006 ), który aktualnie również pełni tę funkcję.

Wójtowie Gminy Ostrów poszczególnych kadencji:

 1. Tadeusz Sowa ( 1994-2002),
 2. Marian  Dwojak  ( 2002-2006) i  zarazem sekretarz gminy w latach: 2007-2011,
 3. Pan Piotr Cielec, Wójt Gminy Ostrów od roku 2006.

i Pan Bogusław Wójcik – Z-ca Wójta Gminy Ostrów

Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Sochacka ( od roku 2011)

Skarbnicy Gminy :

Pani Halina  Cwanek, skarbnik gminy w latach 1996-2004,

oraz

Pan Adam Rzeszutek, który pełni tę funkcję od roku 2005.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów:

 1. Przemysław Łagowski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z siedzibą w Kamionce,
 2. Barbara Borowiec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie,
 3. Bogusława Kołodziej - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie,

Osoby reprezentujące, instytucje Inwestora Zastępczego oraz Wykonawcę, w czasie realizacji  I - etapu budowy składowiska odpadów oraz budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Ostrów:

 1. Pan Zygmunt Cicirko - inspektor nadzoru branży budowlanej  WZI Rzeszów,
 2. Pan Michał Magryś - inspektor nadzoru branży elektrycznej WZI Rzeszów,
 3. Pan Jan Bury – kierownik budowy KPRB Rzeszów.

Przybyli także nasi wieloletni klienci z sektora branży komunalnej:

Pan Juliusz Sieczkowski Prezes Zarządu Spółki MPGK Rzeszów,

wraz

z Panem Sławomirem Progorowiczem – Głównym Księgowym tej Spółki, która jest głównym kontrahentem Zakładu,

oraz przedstawiciele instytucji i osoby od lat ściśle współpracujące z Zakładem Usług Komunalnych w Ostrowie:

Pan Ludwik Para W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach, Pan Tomasz Kasprzycki,
Pani Maria Alicja Litwa - Radca Prawny Zakładu,
Pan Grzegorz Morycz - specjalista ds.  BHP  Zakładu.

Emeryci i Renciści Zakładu:

 1. Pani Barbara Ciskał,
 2. Pan Henryk Piwowar,
 3. Pan Józef Adamiak,
 4. Pan Edward Dyło,
 5. Pan Józef Wolak,

i pierwszy Kierownik „wysypiska  w Kozodrzy” Pan Janusz Moraniec.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji pracowników Zakładu,  w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Ostrowie

Następnie, już w sali Restauracji „Rajski Ogród” w Skrzyszowie, zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystościach określonych w programie, który przebiegał następująco:

- rozpoczęcie uroczystości i przywitanie przybyłych gości przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, Pana Marka Gubernata,

- wystąpienie Wójta Gminy Ostrów, Pana Piotra Cielca,

W dalszej kolejności, głos zabrali kolejno:

Pan Ludwik Para W-ce Prezes, Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
Pan Juliusz Sieczkowski Prezes Zarządu Spółki MPGK Rzeszów,
Pan Tomasz Kasprzycki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach
Pan Tadeusz Sowa – Wójt Gminy Ostrów w latach 1994-2002

Po wystąpieniach zaproszonych gości przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej historię Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie.

Kolejnym punktem programu było wręczenie zasłużonym pracownikom Zakładu jubileuszowych nagród i wyróżnień.

Po spełnieniu toastu za pomyślność firmy i pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, poproszono zebranych w sali uczestników uroczystości o wspólne zdjęcie.

Wójt Gminy Ostrów oraz Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie – ogłosili  zakończenie części oficjalnej imprezy, równocześnie zapraszając do uczestnictwa w części artystycznej i obejrzenia występu tanecznego Zespołu Anturja ze Skrzyszowa, oraz do udziału w biesiadzie pracowniczej, gdzie w miłej atmosferze można było powspominać wydarzenia z  minionego okresu.

W późnych godzinach wieczornych, obecni w Skrzyszowie uczestnicy biesiady – zakończyli  obchody 20-lecia powstania Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie.

Dyrektor Zakładu dziękuje wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w obchodach 20-lecia Zakładu.

Szczególne podziękowania kieruje do:

Księdza Józefa Rusnarczyka – Proboszcza Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Ostrowie

oraz

Księdza Janusza Skrzypka – Proboszcza Parafii pw. Świętego Józefa w Skrzyszowie za odprawioną celebrę mszy świętej w intencji pracowników, emerytów i rencistów Zakładu

oraz do osób, które pomogły zorganizować uroczystość 20-lecia Zakładu:

Pana Piotra Cielca – Wójta Gminy Ostrów,
Pana Przemysława Łagowskiego – Dyrektora GCKiS w Ostrowie, jako osobie prowadzącej uroczystości,
Pana Andrzeja Ziajora – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie,
Pani Kingi Mazur - Instruktora, opiekuna zespołu „Anturja”,
Pana Mateusza Surmana -  pracownika Gminnego Centrum Informacji w Skrzyszowie

i bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z  przygotowaniem i obsługą imprezy, pracowników Zakładu i jego emerytów w osobach:

Pana Józefa Wolaka,
Pana Józefa Adamiaka,
Pani Marty Czochara,
Pani Lucyny Malskiej,
Pani Urszuli Skórzak,
Pani Anny Gaszyńskiej,
Pana Rafała Kramarza,
Pana Jana Suchego,
Pana Kazimierza Ochaba,
Pana Ryszarda Rudnego,
oraz Pana Witolda Zięby.

Pobierz - Prezentacja 20-lat ZUK Ostrów

Ostrów, dnia 4 czerwca 2012r.

 

 

002

 

001

 

003

013

012

020

025

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP