Pouczenie

Treść aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, nie jest źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Polski są akty prawne ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE oraz akty prawne ogłaszane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.). Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje publikowane na stronie internetowej ZUK Ostrów

Uchwały, zarządzenia

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP